Home Musea Rijksmuseum Amsterdam

Musea - Rijksmuseum Amsterdam

Partner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectomschrijving: Onderzoek naar specifieke tentoonstellingstechnieken waarmee oxidatie-processen geminimaliseerd worden (en daarmee de frequentie van restauratie) en het uitbrengen van adviezen met betrekking tot preventieve conservering. Hiervoor is gemeten aan een vitrine-prototype en zijn concrete aanbevelingen gedaan voor optimalisatie van het ontwerp.

Rijksmuseum Ams...
Rijksmuseum Ams...
Rijksmuseum Ams...
Rijksmuseum Ams...
 
 
 

© PHYSITEC 2018